cfrc.ifro.ir > رویدادهای علمی
 English     معرفی موسسه قوانین و مقررات تالار گفتگو پیوندها تماس با ما درباره ما ثبت نام ورود
  رویدادهای علمی     دو شنبه 3 اردیبهشت 1403  
ImageText

 

جدول زمانبندی سخنرانی های علمی 3 ماهه اول سال 1395 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن 

ردیف

عنوان

سخنران

تاریخ

1

اثرات دمای دوران انکوباسیون و پرورش لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler, 1877

حمیدرضا علیزاده ثابت

28/4/1395

2

بررسی وضعیت رهاسازی ماهی آزاد دریای خزر در کارگاه شهید باهنر بر اساس اطلاعات 10 ساله

محمدتقی آژیر

11/5/1395

3

بررسی اثرات عصاره و نانو عصاره آلوئه ورا (Aloe vera ) بر عملکرد رشد، بازماندگی، برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و ایمونولوژی خون تاسماهی سیبری (Acipenser baerii )

مسعود حقیقی

25/5/1395

4

بررسی سطوح مختلف سلنیوم جیره غذایی بر روند رشد و برخی از شاخص های خونی فیل ماهی پرورشی

محمود محسنی

8/6/1395

5

ارزیابی تأثیر دمای انکوباسیون بر آسیب ژنومیک در ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler, 1877

حمیدرضا علیزاده ثابت

23/6/1395

6

بررسی اثرات ضد باکتریایی فرم های معمولی و نانو عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare ) بر روی ماهی قزل آلای رنگین کمان آلوده به استرپتوکوکوس اینیایی تجربی

مسعود حقیقی

5/7/1395

7

مولدسازی ماهی قزل آلا

محمد اسماعیل راست روان

19/7/1395

8

معرفی نشانگرهای ژنتیکی و مزایا و معایب آنها

سلطنت نجار لشگری

3/8/1395

9

معرفی Comet assay به عنوان فناوری ژنتیکی برای بررسی آسیب ژنومیک آبزیان

حمیدرضا علیزاده ثابت

17/8/1395

10

مقایسه فارماکوکینتیک یک نانوفرمولاسیون جدید فلورفنیکول با فرمولاسیون معمولی آن در ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی

مسعود حقیقی

29/9/1395

جدول 2- نشست های علمی یک روزه سال 1395

ردیف

عنوان

سخنران

تاریخ

1

تعیین بیوتکنیک پرورش ماهی آزاد دریای خزر جهت معرفی به قفس

بهروز بهرامیان- منصور ذبیحی- محمد اسماعیل راست روان

18/5/1395

2

تقویت سیستم ایمنی، بهبود عملکرد رشد و درصد بازماندگی ماهی با عصاره گیاهان آلوئه ورا (Aloe vera ) و مرزنگوش (Origanum vulgare )

مسعود حقیقی

15/6/1395

3

مدیریت تغذیه ماهی در مزارع و قفس

محمود محسنی- محمدتقی آژیر

26/7/1395

4

نقش اکسیژن محلول آب در آبزی پروری سردآبی

حمیدرضا علیزاده ثابت- میثم طاولی

24/8/1395

5

روش های تک جنس سازی ماهیان

همایون حسین زاده صحافی

15/9/1395

جدول 3- کارگاههای آموزشی سال 1395

ردیف

عنوان

سخنران

تاریخ

1

اصول HACCP و امنیت زیستی در مرکز SPF قزل آلا (تئوری)

دکتر کاظم عبدی دکتر محمد رضا مهرابی

2 و1/4/1395

2

ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از روش ریز ماهواره (تئوری)

سلطنت نجار لشگری

29/6/1395

3

کارگاه آموزشی منطقه ای با فراخوان عمومی (حوزه کشورهای عضو NACA ) با عنوان Sustainable Coldwater Aquaculture با مشارکت دانشگاه مازندران- دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه واخنینگن هلند

حمیدرضا علیزاده ثابت

20/10/1395

4

ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از روش توالی یابی (تئوری)

سلطنت نجار لشگری

18/11/1395

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی سخنرانی های علمی 6 ماهه اول سال 1394 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن

ردیف

موضوع سخنرانی

سخنران

تاریخ ارائه سخنرانی

نشانی پست الکترونیک

1

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد دریای خزر مهاجر به رودخانه سردآبرود به روش توالی یابی

سلطنت نجار لشگری

31/1/94

se_lashgari@yahoo.com

2

بررسی روابط متقابل ویتامین C و E بر روند رشد، شاخص های خونی، بیوشیمیایی، آنزیم های کبدی و سیستم ایمنی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser Baeri)

محمود محسنی

14/2/94

mahmoudmohseni73@gmail.com

3

بررسی رابطه وزن تخمدان با طول و وزن مولدین ماهی آزاد (Salmo trutta caspius) مهاجر به پنج رودخانه مهم حوضه جنوبی دریای خزر

سلطنت نجار لشگری

28/2/94

se_lashgari@yahoo.com

4

سنجش برخی از شاخص های رشد نسل وحشی بچه ماهی آزاد دریای خزر از وزن 5 تا 15 گرم در تراکم های مختلف

محمد اسماعیل راست روان

11/3/94

m.rastravan@ifro.ir

5

پرورش و آدابتاسیون ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تا وزن 250 گرم

منصور ذبیحی

25/3/94

mansoorzabihy@yahoo.com

6

استانداردسازی عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارات در واحدهای پرورشی ماهیان سردآبی

سید مصطفی مهدوی

8/4/94

mahdavi_sm@yahoo.com

7

تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر از رودخانه های استان مازندران و تکثیر آنان و پرورش بچه ماهیان تولیدی تا مرحله رها سازی به دریای خزر

بهروز بهرامیان

22/4/94

ramsar1966@gmail.com

8

نانو داروها و کاربرد آنها در علوم شیلاتی

سید محمد اسماعیل فخارزاده

5/5/94

acipencer@gmail.com

9

تولید مولدین ماهی آزاد (Salmo trutta caspius) از ماهیان پرورشی دو تابستانه دریای خزر در محیط محصور

منصور ذبیحی

19/5/94

mansoorzabihy@yahoo.com

10

بررسی اثرات پساب کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی و سایر فعالیت های انسانی بر اکوسیستم رودخانه چشمه کیله تنکابن

حمیدرضا علیزاده ثابت

3/6/94

hralizadeh@yahoo.co.uk

11

سنجش برخی از شاخص های رشد نسل F1 بچه ماهی آزاد دریای خزر از وزن 5 تا 15 گرم در تراکم های مختلف

محمد اسماعیل راست روان

16/6/94

m.rastravan@ifro.ir

12

مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تأثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در غرب استان مازندران (تنکابن)

حسین عصائیان

30/6/94

assaeeyan22@yahoo.com

دانلود چکیده سخنرانی ها

 

جدول زمانبندی سخنرانی های علمی سال 1393 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن

ردیف

موضوع سخنرانی

سخنران

تاریخ ارائه سخنرانی

نشانی پست الکترونیک

1

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد دریای خزر مهاجر به رودخانه چشمه کیله به روش ریز ماهواره

سلطنت نجار لشگری

8/10/1393

se_lashgari@yahoo.com

2

ارزیابی اثرات عصاره آبی- الکلی دو گیاه دارویی مرزنگوش Origanum Vulgare L. و صبر زرد Aloe vera بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی

مسعود حقیقی

22/10/1393

masoud126@yahoo.com

3

بررسی رابطه طول و وزن مولدین ماهی آزاد (Salmo trutta caspius) مهاجر به پنج رودخانه مهم حوضه جنوبی دریای خزر

سلطنت نجار لشگری

6/11/1393

se_lashgari@yahoo.com

4

تأثیر اطلاع رسانی مکتوب (بروشور و پوستر) در ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مردم استان های گیلان و مازندران نسبت به حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius

مسعود حقیقی

20/11/1393

masoud126@yahoo.com

5

بررسی اثرات علامتگذاری (Tagging) بر روی میزان بازماندگی بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تا قبل از رهاسازی به محیط طبیعی

حاجت صفی خانی

4/12/1393

safikhani_h@yahoo.com

6

بررسی جمعیت‌ گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) در حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از روش میکروستلایت

حمزه پورغلام

18/12/1393

hamze.p12@gmail.com

دانلود چکیده سخنرانی ها

تولید بچه ماهی نسل دوم (G2 ) از مولدین چهار تابستانه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius ) تول

تولید بچه ماهی نسل دوم (G2 ) از مولدین چهار تابستانه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius ) تولید شده در در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی

در ادامه فاز سوم اجرای طرح " پرورش و آداپتاسیون ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius )"، با طراحی به عمل آمده توسط کارشناسان مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی کشور (تنکابن) در مورخ 12/9/1393 برای اولین بار موفق به تکثیر و تولید نسل دوم (G2 ) ماهی ازاد اصلاح شده از مولدین چهارتابستانه نسل اول (G1 ) با استفاده از آب چشمه با میانگین دمای 12 درجه سانتیگراد گردیدند. در تاریخ 4/10/1393 تخم ها به مرحله چشم زدگی رسیدند و در تاریخ 12/10/1393، تخم گشایی و خروج لارو صورت گرفته است و هم اکنون لاروها در انکو باتور مراحل بعدی رشد را سپری می کنند. امید می رود به یاری خداوند متعال تا پایان فصل موفق به تولید بیش از 100 هزار بچه ماهی لارو شویم. لازم به ذکر است که در سنوات گذشته، مولدین جهت تکثیر به مزارع سردآبی هم جوار که دارای شرایط آب مناسب بودند، منتقل و عملیات تکثیر در انجا صورت می گرفت.

شرح خبر

آزاد ماهی نواحی جنوبی دریای خزر(Salmo trutta caspius ) یکی از با ارزشترین گونه بومی (Endemic ) این دریاچه محسوب می گردد. گونه های آبزی (دارای ارزش اقتصادی هر کشوری) در دو منظر قابل توجه جهت استفاده برای تامین پروتئین جامعه می باشند، یکی از مهمترین آن، استفاده از آن در صنعت آبزی پروری می باشد. از میزان تقریبی 144 هزار تن ماهی سردآبی تولید شده در مزارع پرورش ماهی کشور (سالنامه آماری سال 1392 شیلات ایران) برای ماهی آزاد خزر جایگاهی دیده نشده است، بطوریکه بیش از 99% صنعت سردآبی کشور، وابسته به پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان که گونه وارداتی بوده می باشد. بطوریکه هر ساله ما شاهد وارد کردن صدها میلیون عدد تخم چشم زده قزل آلا ، غذای ماهی و سایر اقلام وابسته ومتعاقبا خارج شدن میلیون ها دلار ارز از کشور هستیم. میتوان اذعان نمود این صنعت کاملاً وابسته به واردات مواد اولیه می باشد که در صورت تحریم اقتصادی، شکننده و در معرض خطر ورشکستی خواهد بود.

گونه های اقتصادی وحشی از جمله ماهی آزاد دریای خزر در بدو امر یک گونه آداپته شده با شرایط پرورش در محیط محصور نمی باشند، لذا نیاز به سازگاری و اهلی شدن دارند. تاکنون در جهت آبزی پروری ماهی آزاد دریای خزر هیچگونه اقدام میسری که منتج به محصول جهت بهره برداری شده باشد، در ایران انجام نشده است. برای آبزی پروری یک گونه وحشی، روند مشخص و تعریف شده ای می توان طراحی نمود که تقریباً شباهت نزدیکی با روند آبزی پروری سایر گونه های پرورشی (قزل آلای رنگین کمان و ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ....) موجود در مزارع کشورهای صاحب صنعت دارد. به منظور قطع وابستگی به واردات تخم چشم زده، رهایی از تک گونه ای بودن صنعت پردرامد ماهیان سردابی، و ... مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) با تائید و همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طرح "پرورش و آدابتاسیون ماهی آزاد دریای خزر" را از سال 1385 با اهداف :

- ایجاد تنوع گونه ای پرورش در صنعت آبزی پروری ماهیان سردآبی کشور که منجر به قطع واردات تخم چشم زده از کشورهای اروپائی و آمریکا با استفاده ازتوان بالقوه داخلی کشور

- رونق دادن صنعت آبزی پروری ماهیان سردآبی کشور با استفاده از روشهای نوین پرورش

- حمایت از تولید پرورش ماهی در قفس با استفاده از گونه های بومی در آبهای سواحل ایرانی دریای خزر

در دستو کار خود قرار داده است. دست یابی به اهداف فوق الذکر منجر به بالا رفتن میزان تولید، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و درآمد ناخالص ملی کشور خواهد شد.

 

 

مقالات منتشره به زبان فارسی در مجلات داخلی در سال 1392-1393

                        مقالات منتشره به زبان فارسی در مجلات داخلی در سال 1392-1393

 

ردیف

عنوان مقاله

عنوان طرح یا پروژه‌ای که مقاله از آن استخراج شده است.

نام نگارنده (گان)

ماه و سال انتشار

نام مجله

درجه علمی مقاله

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

1

بررسی فعالیت آنزیم Na, K, ATPase در مراحل مختلف رشد ماهی آزاد

تعیین اندازه مناسب رهاسازی بچه ماهی آزاد

محمد صیاد بورانی

فروردین 1393

مجله زیست شناسی دانشگاه تهران

*

2

بررسی فراوانی و پراکنش سلولهای کلراید آبششی در بچه ماهی سفید

تعیین اندازه مناسب رهاسازی بچه ماهی سفید

محمد صیاد بورانی، محدثه احمدنژاد، سهراب دژندیان، منصور شریفیان

خرداد 1393

مجله علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

*

3

تاثیر سطوح مختلف کولین بر روند رشد، شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه تاسماهی سیبری جوان (Acipenser baerii)

پروژه استانی- طرح خاص

محمد علی یزدانی، میرحامد سید حسنی، محمود بهمنی، محمود محسنی، محمود شکوریان، حمیدرضا پورعلی، محسن پوراسدی

بهار 1393

فصلنامه علمی- مجله علوم و فنون شیلات- دانشگاه تربیت مدرس- دوره 3 شماره 1

*

4

اثرات سطوح مختلف ویتامین C روی فاکتورهای رشد بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

تعیین بهترین جیره غذایی در تاسماهیان پرورشی ایران

یعقوب پورغلام، حسین خارا، محمود محسنی

بهار 93

علمی پژوهشی آبزیان و شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

*

5

بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین C بر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

تعیین بهترین جیره غذایی در تاسماهیان پرورشی ایران

یعقوب پورغلام، حسین خارا، محمود محسنی

بهار 93

فصلنامه علمی و پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری

*

6

اثر سطوح مختلف پروتئین و انرژی بر روند رشد بچه فیلماهی پرورشی (Huso huso)

تعیین احتیاجات غذایی فیلماهی از مرحله لاروی تا مرحله عرضه به بازار

محمود محسنی، اسماعیل امیرخانی، میرحامد سید حسنی و حمیدرضا پورعلی

زمستان 1392

ISSN: 1354-1026

مجله علمی شیلات ایران

*

7

کارایی گلوتن ذرت به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین بجای پودر ماهی در تغذیه فیلماهی (Huso huso) در در دوران رشد(Growth up)

پروژه آقای مهندس میر حامد حسنی از مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

میرحامد سید حسنی، محمود محسنی و محمد علی یزدانی، حمیدرضا پورعلی و محمود شکوریان

تابستان 1393

ISSN: 1354-1026

مجله علمی شیلات ایران

*

8

بررسی اثر سطوح مختلف پودر دارچین (Cinnamomum zeylanicm) در جیره غذای ماهی گرین ترور (Andinocara rivulatus) بر شاخص­های خونی، گلوکز خون و میزان بقاء

پایان نامه دانشجویی

یونس روزی، نرگس مورکی، سید جلیل ذریه زهرا و مسعود حقیقی

پاییز 92

فصلنامه علوم تکثیر و آبزی پروری

*

9

تأثیر سطوح مختلف غذایی روتیفر Brachionus plicatilis و ناپلیوس آرتمیا Artemia parthenogenetica بر میزان رشد و بازماندگی لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

پروژه آقای مهندس کوروش حدادی مقدم از مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

کوروش حدادی مقدم، ذبیح اله پژند، محمود محسنی و فروزان چوبیان

پاییز 1393

نشریه توسعه آبزی پروری، فصلنامه علمی- ترویجی

*

10

معرفی بیوتکنیک و پرورش سی باس آسیایی ماهی (Lates calcarifer)

گردآوری

کوروش حدادی مقدم، محمود محسنی

زمستان 1393

موج سبز

*

11

تعیین غلظت کشندهLC96 عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی و اثرات آن بر شمارش افتراقی گلبولهای سفید خون بچه تاسماهی ایرانی

بررسی کاربرد اسانس آویشن شیرازی در کنترل آلودگی های قارچی چند گونه از آبزیان

مصطفی شریف روحانی، سهیل بازاری مقدم

مسعود حقیقی، جلیل جلیل پور، ذبیح الله پژند، محمد پوردهقانی، مهدی معصوم زاده

زمستان 92

مجله علمی- پژوهشی زیست شناسی دریا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

*

12

مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد (Salmo trutta caspius Kessler, 1877) در رودخانه های چشمه کیله و کرگانرود با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد (Salmo trutta caspius) در پنج رودخانه حوضه جنوبی دریای خزر ایران

سلطنت نجار لشگری، سهراب رضوانی گیل کلائی، ابوالقاسم کمالی، مهدی سلطانی

زمستان 1393

فصلنامه علمی- پژوهشی محیط زیست جانوری

*

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)
Powered by taJan System Co